Shared Risk Development

Samen investeren in uw toekomst?

U heeft een idee voor een applicatie. Mogelijk heeft u al geïnteresseerde klanten die uw idee zouden willen afnemen. Echter de realisatie van een applicatie vraagt een investering in tijd en geld. Hoe ga je daarna de applicatie onderhouden en gebruikersondersteuning leveren?

CodeForce heeft ervaring met het samen ontwikkelen en beheren van applicaties en samen het risico delen van de investering. Graag stellen we samen een business case op waarin we de financiële kant van uw idee testen. Welke investeringen worden gevraagd en wat is er nodig om een rendabele dienstverlening te creëren?

Komen we tot een realistische business case en een goed plan, dan investeren we graag mee in uw applicatie, bijvoorbeeld door (een deel van) de ontwikkeling voor onze rekening te nemen. In een duidelijk afspraak leggen we vast welke verantwoordelijkheden elke partij heeft en hoe elke partij zijn investering terugverdiend of meedeelt in de winst.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Samen investeren
  • Werken vanuit een business case
  • Realisatie van uw idee
  • Het delen van de risico’s
  • Gebruik van onze helpdesk voor uw diensten
  • Een betrouwbare uitvoeringspartner